Điều 341 : Người mua bằng cấp giả cũng có nguy cơ bị xử lý hình sự

Theo nguồn bài viết VNE đăng tải : chi tiết tại đây . Thì những đối tượng, người sử dụng các loại bằng cấp giả do một số đối tượng sử dụng máy móc phôi làm bằng giả cũng có nguy cơ bị xử lý hình sự theo điều 341.

LS Vũ Tiến Vinh (Công ty luật Bảo An) cho biết theo điều khoản của Bộ Luật hình sự số 341 năm 2015 về tội làm giả danh giấy tờ giả, tài liệu cơ quan tổ chức sẽ bị phạt từ 30 – 100 triệu đồng, và đối tượng làm giả đều bị giam giữ. Khung hình phạt : Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc tù từ 6 tháng – 3 năm tùy theo mức độ vi phạm , những điều này cho thấy dù bị phạt nhưng nhiều đối tượng vẫn có thể trả tiền phạt một cách dễ dàng vì chưa đủ độ nặng đối với loại hình phạm tội này.

Nếu hoạt động có tổ chức, hai lần trở lên, làm giả danh những vấn đề như con dấu , tài liệu tổ chức có lợi nhuận từ 10 – 50 triệu đồng mức hình phạt tương ứng có thể từ 2 – 5 năm. Hình phạt cao nhất của loại hình phạm tội làm giấy tờ giả lên tới 7 năm tù với khung hình phạt dựa theo việc thu lời bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, làm 6 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên.

Trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo điều 16 Nghị định 138/2013/NĐ-CP.

Ngoài ra Ở quy định này, không những là những người làm bằng cấp giả , thì những người mua hay sử dụng bằng cấp chứng chỉ giả cũng đều bị mức phạt tiền từ 10 – 20 triệu dồng nếu bị phát hiện. Người làm giả văn bằng bị phạt 20-40 triệu đồng khi mua hoặc sử dụng làm bằng cao đẳng.

Nguồn : VNE

Xem thêm