Ở Canada thêm nhiều chính sách về hỗ trợ đi du học

Các du học sinh ở Canada cần tiến hành học trực tuyến bởi Covid-19 đủ điều kiện được cấp giấy phép lao động sau khi tốt nghiệp (viết tắt là PGWP), có thời hạn là 8 tháng tới 3 năm. PGWP chính là giấy phép lao động mở với thời hạn dao động từ 8 tháng tới 3 năm, cấp cho các du học sinh có đủ điều kiện ở lại sau khi tốt nghiệp, có cơ hội về định cư ở Canada.

Trước kai, IRCC đã cho phép các du học sinh có được giấy phép đi du học hay được duyệt giấy phép đi du học bắt đầu từ 18/3 trở về trước để có thể tới Canada cũng như buộc từ cách ly khi tới Canada trong thời gian là 14 ngày. Vào ngày 7/4 thì bộ Di trú, tị nạn và quốc tịch Canada thông báo có liên quan tới giấy phép lao đọng khi đã tốt nghiệp cho các sinh viên đi du học.

Nếu như khóa học buộc chuyển tới hình thức học online vì đại dịch Covid-19, các sinh viên đạt được điều kiện cần thiết để có thể cấp PGWP. Hơn nữa, chính sách đó cung được áp dụng cho người có được giấy phép đi du học hay đã được duyệt về giấy phép đi du học cho chương trình khai giảng bắt đầu vào tháng 5 hoặc vào tháng 6 tuy nhiên không thể tới Canada bởi hạn chế việc di chuyển.

Ở trong tình huống đó, các sinh viên bắt đầu học online, được phép thành đến 50% các chương trình học khi ở bên ngoài quốc gia Canada. Để có thể ngăn ngừa bùng phát đại dịch Covid-19, quốc gia Canada áp dụng lệnh hạn chế việc di chuyển tạm thời với hiệu lực tới 30/6. Do đó, công dân nhiều nước không được tới Canada bởi mục đích không thiết yếu ở trong thời điểm đó. Các sinh viên quốc tế sẽ được cấp giấy phép đi du học sau ngày 18/3 chưa được phép tới Canada.

Theo kế hoạch ứng phó với Covid-19 là có khoản hỗ trợ CERB với giá trị là 2000 đô la cho mỗi 4 tuần, tức là tối đa là 8000 đô la, mỗi người lao động sẽ bị mất đi thu nhập bởi đại dịch để có thể giúp họ chi trả nhu cầu chi tiết cần thiết. Lao động chưa mất việc mà không nhận được các thu nhập bởi sự gián đoạn do đại dịch covid-19 được nhận CERB. Người làm việc theo giờ và lao động theo hợp đồng và lao động tự do vốn không bảo hiểm thất nghiệp, người có bảo hiểm thất nghiệp đều nhận trợ cấp.

Vào ngày 25/3, toàn quyền Canada Julie Payette kỹ ban hành đạo luật Ứng phó khẩn cấp Covid-19, được lưỡng viện Quốc hội Canada qua với ngân sách 107 tỷ đô la. Ngân sách đó dành ra khoảng 55 tỷ đô la với kế hoạch kinh tế ứng phó với đại dịch Covid-19 để có thể hỗ trợ cho người dân cũng như doanh nghiệp cùng với 52 tỷ đo la được phân bổ qua chương trình hoãn thuế. Điều kiện để có thể nhận CERB chính là những người lao đọng ít nhất là 15 tuoir ở trong năm 2019, có thu nhập ít nhất là 5000 đô la trong khoảng 12 tháng trước.

Nguồn: Tổng hợp