tt ads

Hướng dẫn cách viết bài luận bản thân trong hồ sơ du học

Cố vấn học tập ở Anh, nhà quản lý, Hannah Morrish đã khuyên các học sinh, sinh viên không nên dùng từ sáo rỗng như là khát khao cháy bỏng, đam mê trong bài luận. Học sinh, sinh viên lo lắng viết bài luận để giới thiệu bản thân đưa vào trong hồ sơ xin du học do lần đầu tiên thì họ cần phải viết cái gì về chính mình với các mục đích là giúp người lạ có thể hiểu được con người, tính cách. Khi thấy áp lực bởi viết ra điều chứng tỏ là bạn thật phi thường, khó để cho bạn tạo ra bài luận có nội dung tin cậy. Nhưng thay vì đó thì bạn nên viết đơn giản, trung thực. Bạn nên nhớ rằng là bạn chính là người duy nhất, khác biết với các ứng viên. Bạn nên cá nhân hóa cho bài luận, bạn sẽ thêm nổi bật ở trong mắt các nhà tuyển dụng.

Đi từ các lý do gốc

Bạn nên biết lý do bạn cảm thấy rất phấn khích đối với khóa học ngay khi bạn có được thông tin, khi tham gia vào phần hỏi đáp với các giảng viên ở trong trường. Bạn hãy dùng bài luận giới thiệu về bản thân như cơ hội để có thể chia sẻ nhiệt tình. Nếu bạn cảm thấy muốn học cái gì đó khi bạn còn bé, bạn đưa vào trong bài luận. Bạn phải giải thích cái gì truyền cảm hứng, dành thời gian để thực hiện sở thích.

Thể hiện được khả năng của bản thân

Bạn nên cung cấp cho các nhà tuyển sinh nhìn tổng quan đối với cách bạn phát triển như sinh viên, cách để phẩm chất, kỹ năng cá nhân riêng giúp bạn phát triển rất mạnh mẽ. Bài luận giới thiệu bản thân phải thuyết phục trường việc bạn có được kỹ năng để có thể thúc đẩy được bản thân học tập, làm việc. Bạn nhớ đưa ra ví dụ minh họa.

Nêu bật được kiến thức bạn có

Bạn cần nêu rõ bạn nghiên cứu khóa học, giải thích vì tao bạn lại chọn khóa học ở trường rất kỹ lưỡng. Bạn cần làm nổi bật được kiến thức các môn học đã có và nhấn mạnh vì sao bạn là 1 trong các sinh viên mà trường học đang tìm kiếm.

Nghiên cứu sự chọn lựa ngành học

Các nhà tuyển sinh đọc bài luận giới thiệu về bản thân sẽ đánh giá bạn có phải là người phù hợp không. Bằng việc tham gia vào các ngày hội mở, trải nghiệm ở trường, xem các nội dung, nghiên cứu giá trị trường đại học, module khóa học, bạn cần tự tin để có thể chia sẻ vì sao bạn nên dành các năm học tiếp theo dành cho khóa học.

Hạn chế dùng “đam mê” và số từ khác

Ai nộp đơn vào các trường đại học đều có đam mê cùng môn học. Hàng nghìn các sinh viên dùng từ sáo rỗng ít nhất 1 lần trong bài giới thiệu. Do đó, việc bạn không nên dùng từ đam mê khiến cho bạn khác biệt với ứng viên như:

  • Father’s Company
  • Quenched my thirst for
  • Ever since I was a child
  • Passion
  • Always
  • Enthralled
  • Aspiration

Tạo 2 danh sách

Viết ra danh sách cụ thể và chi tiết những gì bạn biết về khóa học mà bạn kỳ vọng sẽ trúng tuyển, vì sao biết đó chính là sự lựa chọn phù hợp. Danh sách thứ 2, bạn cần tập trung tới lý do bạn chính là học sinh rất lý tưởng cho khóa học trong trường.

Nguồn: Tổng hợp

tt ads