google_ad_client = "ca-pub-9011069021946980"; google_ad_slot = "4434383752"; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

GPA là gì ? Tầm quan trọng của GPA trong việc săn học bổng du học Mỹ – phần 1

Tin Tức Giáo Dục

GPA là gì ?

GPA ( viết tắt của Grade Point Average) là điểm trung bình đánh giá sinh viên theo hệ thống giáo dục Mỹ. GPA cụ thể hơn là 1 chỉ số để đánh giá một học sinh hoặc sinh viên.

Thông thường các chương trình học bổng chính phủ hay các trường đều đưa ra 4 điều kiện như sau:

  • Đạt điểm GPA tối thiểu theo yêu cầu
  • Đạt điểm tiếng Anh tối thiểu theo yêu cầu ( SAT, IELTS hay TOEFL iBT )
  • Phải có ít nhất số năm kinh nghiệm làm việc nhất định (bậc sau đại học)
  • Phù hợp với ngành học được cấp học bổng (bậc sau đại học)

Các điều kiện này có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của từng chương trình học bổng cụ thể.

Cách tính GPA như thế nào ?

Chỉ số này được tính bằng cách cộng các điểm trung bình của các môn học rồi chia đều ra để lấy số trung bình. GPA được tính theo thang điểm 4, khác với thang điểm của Việt Nam là 10, trong đó 4 là điểm số cao nhất.

Điểm GPA được tính bằng cách chia tổng số điểm có được của các môn học trên số giờ học. Điểm được đánh dấu theo các mức ( A,B,C,D,F) hay dạng số từ 0 -> 4

Ví dụ: Bảng điểm của một học sinh

 Example Student Transcript
Course/ môn Credit Hours/ số giờ học Grade / xếp hạng Grade Points / quy ra điểm
Biology/ sinh vật

 

Biology Lab / thực tập tại LAB

English 101 / anh ngữ

Mathematics / toán

 

3

 

1

 

3

 

3

 

A

 

B

 

C

 

F

 

12

 

3

 

6

 

0

 

10 Total Credit Hours Attempted (Tổng cộng 10 giờ học) 21 Total Grade Points   ( điểm tổng cộng là 21)

Trong bảng trên ta thấy môn sinh vật được điểm A, anh văn điểm F, thực tập tại phòng lab được B, toán được F. Dựa vào bảng trị giá ở trên ta có:

  • A = 4 x 3 giờ = 12 điểm
  • B = 3 x 1 giờ = 3 điểm
  • C = 2 x 3 giờ = 6 điểm
  • F = 0 x 3 giờ = 0 điểm

Vậy học sinh này tổng cộng 21 điểm. Chia cho tổng số giờ học: 21 : 10 = 2.1

Vậy điểm GPA của học sinh này là 2.1

Các bạn du học sinh Việt Nam khi muốn chuyển đổi điểm sang GPA để xin học bổng du học Mỹ hoặc hoàn tất hồ sơ du học thì có thể tham khảo bảng chuyển đổi dưới đây:

Điểm Việt Nam Điểm chữ Điểm số
Từ 9.5 đến 10  A+ =4.0
Từ 8.5 đến 9.4 A =4.0
Từ 8.0 đến 8.4 B+ =3.5
Từ 7.0 đến 7.9 B =3.0
Từ 6.5 đến 6.9 C+ =2.5
Từ 5.5 đến 6.4 C =2.0
Từ 5.0 đến 5.4 D+ =1.5
Từ 40 đến 4.9 D =1.0
Dưới 4.0 F =0

Cuối cùng, cộng tất cả các điểm của môn học lại rồi chia cho tổng số tín chỉ của tất cả các khóa.

Quý khách có nhu cầu : đăng quảng cáo , viết tin tức nội dung website vui lòng gửi về hộp thư : nngoc.system24h@gmail.com để nhận giá quảng cáo trên website của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn