Đi du học Mỹ chọn trường như thế nào?

0
Share

Ở Mỹ có tới 5000 trường học nên việc chọn trường thích hợp với nhu cầu của bạn sẽ chiếm nhiều thời gian. Nhưng bạn có thể thu hẹp phạm vi danh sách các trường học bằng việc tập trung tới tiêu chuẩn như sau.

Bằng cấp

Bạn cần phải tìm hiểu trường mà bạn chọn cung cấp bằng chính quy, được chấp nhận bởi tổ chức giáo dục không. Mỹ không có các quy định tổ chức giáo dục công nhận là chính quy hay ngay cả khi tổ chức công nhận chính quy, họ không tuân thủ hình thức nào cụ thể đối với bằng cấp. Do đó, bạn cần lên danh sách trường mà tổ chức giáo dục công nhận.

Tỷ lệ nhận

Tỷ lệ người nộp đơn xin đi du học tại các trường ở Mỹ được nhận là yếu tố cũng rất quan trọng mà bạn cần xem xét khi lựa chọn trường ở Mỹ để học. Trường có độ lọc cao là trường có người nộp hồ sơ cao, nhận ít. Trong khi đó, nhiều  trường khác hầu như là nhận bất cứ các sinh viên nào đáp ứng được yêu cầu nhập học.

Khu vực địa lý

Mỹ là quốc gia lớn với nhiều vùng khí hậu rất khác nhau, môi trường sống cũng khác nhau. Thành phố lớn có các địa điểm vui chơi nhiều, nhà hàng, khu mua sắm, bảo tang … còn thị trấn sẽ yên tĩnh hơn. Khi bạn cân nhắc tới địa chí trường học, bạn sẽ chọn vvungf nào thích hợp với nhu cầu và chuyên ngành học của bạn/.

Kinh phí

Bạn cũng cần  cân nhắc tới lệ phí và học phí. Khi quyết định lựa chọn đi du học, các sinh viên cần nhìn nhận thực tế đố với vấn đề tài chính dành cho chi trả việc học, sinh hoạt, mua sách vở …. Bên cạnh đó, bạn cân nhắc tới nhà ở. Bạn cần tìm hiểu xem chỗ ở ở trong trường, ngoài trường thế nào.

Chuyên môn

Từng trường sẽ có chuyên môn khác nhau, tùy vào việc trường đó thuộc vào khối giáo dục chuyên ngành, khối đại cương hay khối nghiên cứu. Trường đại học đại cương sẽ tập trung tới việc giảng dạy, tương tác giữa giáo sư và học sinh. Trường đại học chuyên ngành sẽ đi sâu tới lĩnh vực nào đó cụ thể, không lnih hoạt trong việc để cho sinh viên có thể tự chọn môn như trường đại cương.

Chuyên ngành

Tiếp đó, bạn cần cân nhắc tìm hiểu chuyên ngành trong trường, lĩnh vực nghiên cứu. Chuyên ngành học sẽ ảnh hưởng tới hồ sơ, cơ hội về học bổng và ngôi trường của bạn. Học sinh đã xác định được chuyên ngành học từ sớm có thời gian xây dựng được bộ hồ sơ thích hợp với ngành va tìm ngôi trường chuyên về ngành mà bạn muốn theo học, từ đó có thể tăng khả năng nhận học bổng.

Xếp hạng trường

Xếp hạng trường cũng là yếu tố rất quan trọng. Bạn nên lưu ý là ở Mỹ không có hệ thống xếp hạn trường chính thức, bảng xếp hạng phổ biến cũng mang tính chất chủ quan, không nhất thiết dựa vào tiêu chuẩn chất lượng, danh tiếng trương học.

Khi bạn chọn lựa trường học, ngoài hạng trường, bạn cần chú ý tới xếp hạng ngành học để có thể đánh giá chất lượng dạy học của ngành đó.

Nguồn internet

Related Posts