Học IELTS giúp cải thiện điểm thi hiệu quả

0
Share

Học IELTS giúp cải thiện điểm thi hiệu quả

Học IELTS từ khi học cấp ba giúp cho các học sinh có được chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sớm, củng cố các kiến thức trong đề thi vào đại học tốt. Theo như ông Đặng Đức, cố vấn về học thuật IELTS Fighter, điểm chung là dễ bắt gặp ở trong bài thi IELTS, đề thi bậc THPT Quốc gia như là thành ngữ, cụm từ, từ đồng nghĩa, chủ đề …

Thành ngữ, cụm động từ, cụm từ

Cụm động từ, cụm từ, thành ngữ được xem là đơn vị kiến thức rất cần thiết để các bạn ghi điểm ở trong bài thi tiếng Anh IELTS Speaking. Phrasal, Idiom, Collocation là nhóm từ hay xuất hiện nhất ở trong đề thi. Ở trong đề thi tốt nghiệp cũng đưa ra thành ngữ là “get hot under the collar”. Thành ngữ được bắt gặp ở trong nhiều bài mẫu khi mà mọi người đang muốn thể hiện về cảm xúc.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa ở trong bài thi IELTS hỗ trợ rất nhiều trong bài thi bậc THPT. Nếu như bạn cần vận dụng các từ đồng nghĩa để có thể viết lại câu hay đoạn văn ở trong bài thi hay cần Paraphrasing với các từ đồng nghĩa thì các đề thi bậc THPT xoay quanh các dạng bài tìm những từ đồng nghĩa với từ mà trong đề đã cho.

Do đó, việc có các vốn từ tiếng Anh tốt sẽ giúp bạn làm được bài thi này. Vào năm 2019, đề thi tiếng Anh THPT đã có câu như sau: “Many experts support the view tha children should start learning English as early as possible” có yêu cầu là tìm từ đồng nghĩa với những từ gạch chân.Và đáp án chính là opinion. Đó là cấu trúc tương đồng khi mà viết bài mở bài ở trong IELTS Writing Task 2. Do đó, nếu như thí sinh nắm cách viết trong bài luận ở trong đề thi tiếng Anh IELTS, luyện tập rất nhiều lần. Nhiều người dễ dàng tìm đáp án một cách chính xác.

Các chủ đề trong các bài thi

Điểm chung trong bài đọc hiểu là điềm từ ở trong đề thi IELTS, thi tốt nghiệp THPT đều có các nội dung xoay quanh chủ đề như Environment, Tourism, Work and Career, Education … Chẳng hạn, chủ đề Travelling rất hay gặp ở trong bài thi tiếng Anh IELTS Reading. Đối với đề thi THPT năm 2020 thì các thí sinh thường gặp những bài đọc liên quan tới chủ đề là Travelling với các yêu cầu về lựa chọn đáp án đúng. Nếu như bài đọc ở trong nội dung về ôn luyện, đề thi IELTS có tính chất là học thuật cùng lượng kiến thức, từ vựng tiếng Anh chuyên sâu thì ở trong đề thi, bài đọc giản lược cả kiến thức, dung lượng.

Do đó, khi ôn luyện tiếng Anh IELTS, các học sinh sẽ có nhiều cơ hội về bồi đắp các từ vựng, tăng phản xạ đối với việc đọc hiểu, hỗ trợ trong quá trình làm dạng bài đọc, điền từ vào trong chỗ trống đề thi bậc THPT và đề thi đại học.

Nguồn: Tổng hợp

Related Posts