Cách luyện viết IELTS Task 1 đạt điểm cao

0
Share

Bạn đang muốn luyện IELTS Task 1 ở nhà. Trước hết, bạn cần biết được dạng bài tập IELTS Writing Task 1 thế nào. IELTS Writing Task 1 chính là bài viết bản báo cáo với độ dài khoảng 150 từ và có thời gian hoàn thành 20 phút. Chi tiết có trong phần sau, các bạn cùng tham khảo.

Các dạng bài IELTS Writing Task 1

Bài IELTS Writing Task 1 rất đa dạng và phong phú. Nếu như các bạn nắm đầy đủ các dạng thì việc làm bài sẽ trở nên tốt, đạt được điểm cao như mong muốn. Các dạng bài IELTS Writing Task 1 gồm có như sau:

 • Line graph (Biểu đồ đường)
 • Bar chart (Biểu đồ cột)
 • Pie chart (Biểu đồ tròn)
 • Table (Bảng số liệu)
 • Mixed Charts (Biểu đồ kết hợp)
 • Process (Quy trình)
 • Map (Bản đồ)

Cách viết đoạn Overview  trong IELTS Writing Task 1

Đoạn Overview trong bài IELTS Writing Task 1 thường kéo dài 2 – 3 câu. Đối với đoạn mô tả chung này, bạn cần trả lời các câu hỏi sau:

 •  Số liệu thấp nhất, cao nhất là gì?
 • Có điều gì khác cần chú ý ở trong biểu đồ và hình vẽ đã cho?

Khi bắt đầu viết đoạn này, bạn cần đưa ra câu miêu tả về xu hướng của hình vẽ, bản đồ. Cấu trúc câu này sẽ có dạng:

 • In general, ít can be seen that…
 • Overall, the date indicates that…

Tuy nhiên, bạn cũng có thể dùng từ khác. Nhưng từ In general và Overall báo hiệu bạn đi thẳng vào vấn đề.

Cách viết đoạn Introduction

Với vô vàn các dạng bài IELTS Writing Task 1 thì Introduciton chính là đoạn mở bài nằm trong văn tiếng Việt mà chúng ta đã học. Tùy cách hành văn ở trong tiếng Anh có sự khác biệt một chút. Đoạn mở bài  trong tiếng Anh cần trả lời được câu hỏi lên quan tới bài tập IELTS Writing Task 1:

 •  Hình ảnh, biểu đồ thuộc loại nào?
 • Đối tượng miêu tả ở trong hình ảnh, bản đồ là gì?
 • Số liệu đối tượng nằm trong khoảng thời gian nào?
 • Đơn vị đo lường số liệu sử dụng là gì?

Cách viết đoạn Introduction đạt điểm cao là viết lại đề bài. Bạn cần thay đổi vài từ và cụm từ để có thể tạo ra câu văn mới nhưng vẫn cần đảm bảo có đầy đủ ý nghĩa. Cách này giúp bạn có thể đi thẳng trọng tâm, không lạc đề.

Cách viết Detail

Đoạn Detail là đoạn mô tả chi tiết rất quan trọng trong IELTS Writing Task 1. Không có cấu trúc nào đối với phần này. Do đó, tùy vào từng dạng bài mà bạn có cách tiếp cận khác nhau. Thông thường phần details gồm 2 đoạn, từng đoạn sẽ có 3 – 4 câu. Các bạn cần phải nắm rõ ngữ pháp và cấu trúc mới có thể đạt điểm cao trong phần này. Một bài Writing task 1 gồm có dàn ý như sau:

 •  Introduction (Mở bài): Gồm có 1 – 2 câu. 
 • Overall view (Mô tả chung): Gồm có 2 – 3 câu, Trong đó có ít nhất 2 ý mô tả chung. 
 • Body (Thân bài): các chi tiết, số liệu được nói trong bài, so sánh giữa số liệu đưa ra. Thông thường sẽ chia 2 đoạn nhỏ, viết khoảng 6 – 7 câu.

Khi luyện viết IELTS Writing Task 1, các bạn chú ý tổng hợp các câu hỏi, luyện viết từng phần và tận dụng từng câu cũng như dùng 20 phút làm bài hiệu quả. Làm bài thường xuyên sẽ giúp bạn đi thi sẽ đạt được điểm cao đó.

Nguồn: Tổng hợp

 

Related Posts